Contacte


Empresa

Nom i cognoms

Correu electrònic

Telèfon

Consulta

Document

DocumentCopia el text d'aquesta imatgeAVÍS LEGAL
En compliment de la normativa vigent en matèria de PROTECCIÓ DE DADES, se li informa que les dades personals que es recullen en aquest formulari s’inclouen en un fitxer titularitat de MERCÈ SENSADA CIRCUNS i que seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el compromís de complir amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades automatitzades de caràcter personal facilitades per vostè té com finalitat l’ ATENCIO PERSONALITZADA DE LA SEVA CONSULTA.

Es mantindran les seves dades personals exclusivament durant el temps necessari per atendre la seva consulta, que en cap cas serà superior a 2 mesos, procedint-se a la seva destrucció, sempre que el interessat no haguí exercit amb anterioritat els drets de rectificació, supressió i oposició.

En cap cas es procedirà al tractament automatitzat de les seves dades.

La base jurídica del tractament respon a la consulta realitzada pel titular de les dades personals, per la qual cosa la negativa a facilitar aquestes dades impediria poder atendre la seva consulta.

Les dades tractades seran utilitzades exclusivament per les finalitats recavades, no existirà transferència a tercers països, ni seran cedides a terceres persones.

En compliment de la normativa de Protecció de dades, se li informa que té dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, a sol·licitar la seva rectificació o supressió, a demanar la limitació del seu tractament, a oposar-se al mateix i a demanar la portabilitat de les seves dades.

Podrà exercir els drets anteriors, prèvia acreditació de la seva identitat, directament a través de la present pàgina web, o a través d'algun dels següents mitjans, a la direcció postal del responsable, al telèfon 652 897 786 o a la direcció electrònica info@zentre.org

Així mateix te dret a reclamar davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades.

MERCÈ SENSADA CIRCUNS ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerida, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible i segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat de les seves dades personals.


Baixada del Torrent, s/n  Navàs (Barcelona)   Tel. 652 897 786  info@zentre.org
Facebook  
Avís legal | Condicions d'us